galerie

Třeboň - zámek - hrobka

Cena: od 215,-Kč

Cena zahrnuje: vstupy, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: prohlídka města, zámku Třeboň, Schwarzenberské hrobky

Časový plán:

7,30 - přistavení autobusu před školu
8,00 - 8,40 přesun směr Třeboň
8,40 - 10,00 prohlídka zámku Třeboň
10,00 - 11,00 procházkou okolo rybníku Svět k Schwarzenberské hrobce
11,30 - 13,00 návštěva Schwarzenberské hrobky s procházkou po okolí
13,15 - 14,00 přesun do ČB
14,00 - 14,30 předpokládaný příjezd do ČB

Město Třeboň

V centru Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (Biosférická rezervace UNESCO) se nachází na břehu rybníka Svět starobylé město Třeboň. Nejvýznamnějším objektem na náměstí, obklopeném měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty, je stará radnice s 31 m vysokou věží. Součástí radničního komplexu je půvabné měšťanské divadlo z první poloviny 19. století. Nejvýznamnějšími historickými památkami města jsou zámek s parkem, augustiniánský klášter s kostelem sv. Jiří a Schwarzenberská hrobka s kaplí, kde jsou v létě pořádány komorní koncerty. Zajímavá je i lidová architektura ve vsích v okolí Třeboně.

Zámek Třeboň

Je jedním z největších zámeckých komplexů v České republice. Jeho dnešní podoba je dílem renesančních stavitelů, kteří na místě gotického hradu vystavěli honosné sídlo významného českého rodu Rožmberků. Další mocný rod, Schwarzenberkové, obohatili zámek barokními dostavbami na vnějším nádvoří. Život na zámku dokumentují tři prohlídkové trasy: Rožmberské renesanční interiéry, Soukromá schwanzerberská apartmá z konce 19. století a zámecká konírna, psí kuchyně a kasematy. Zámek je obklopen nádherným parkem s hradbami.

Byl postaven na území osady založené Vítkovci ve 13. století. Na začátku 16. století byla přistavěna boční křídla, ve druhé polovině 16. století tzv. Veliký dům, vnitřní zámecké nádvoří bylo uzavřeno. Z původního hradního objektu se stal renesanční zámek. Za vlády posledního vladaře Petra Voka se zámek rozšířil o vnější nádvoří. Postavily se hospodářské a úřední budovy, zámecké brány, knihovna s obrazárnou. Původní renesanční zahrada s dřevěným patrovým malovaným letohrádkem byla zničena za třicetileté války a obnovena roku 1660. Na počátku 19. století byla rozšířena a pozměněna na park.

Schwarzenberská hrobka

Podnět k výstavbě této rodové hrobky dala kněžna Eleonora ze Schwarzenberska. Stavba se započala podle návrhu rakouského architekta Jana Schmidta roku 1874 odvodněním pozemku. Okrouhlá novogotická stavba dokončená v r. 1877 je dvoupodlažní. Kaple nad hrobkou se samostatným vchodem je zasvěcena Božskému Vykupiteli. Do dnešního dne v ní byli uloženy ostatky 27 členů schwarzenberské rodiny.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos