galerie

Letní zálesácký tábor Nesměň 2002

Kleopatra

Oblečeni do dlouhých bílých rób hledali děti poklad jednoho z nejbohatších vládců Egypta ? faraóna Mamose. Ve svém putování postupovali podle dochovaných svědectví Mamosova osobního otroka a zároveň jednoho z nejučenějších lidí jeho věku, Taity. Jednotlivé hry, respektive soutěže, byly motivovány příběhy, které popisují putování královny Kleopatry za ztraceným pokladem faraóna Mamose.

Scénář večerního nástupu

Na daný signál zvonem se účastníci tábora ustrojí do předepsaného oděvu a čekají na další signál. Po signálu nastoupí falanga se svými feláhy do určeného tvaru. Po té přichází za zvuku fanfár se svou družinou faraón. Po té jednotlivé falangy zdraví svými pokřiky. Před shromážděné předstoupí strážce knihy mrtvých a přečte denní rozkaz. Při vyslovení jmen (služeb) se jmenovaný ozve zvoláním Héééééj. Při vyhodnocování výsledků soutěží uplynulého dne vystupují ti, kteří se umístili na prvním až třetím místě před faraóna a ten jim osobně předává cenu. Nástup končí pozdravem. Za zvuku fanfár Faraón se svojí družinou odchází.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos