galerie

Letní zálesácký tábor Nesměň 2010

| Ke stažení (7) | Text |

Úvodní motivace CETEH

Děj CETEH se započíná v roce 1333 kdy mladičký král Karel IV. po studiích na francouzské Sorbonně, kde studoval svobodná práva a učil se vladaření, opouští Itálii a vydává se do svých rodných Čech. Jeho otec Jan Lucemburský na nátlak české šlechty uděluje Karlovi v roce 1334 titul moravského markraběte a pověřuje jej v Čechách, vládou a urovnáním nepokojů v zemi. K Čechám Karel chová zvláštní vztah a to nejen proto, že se tu narodil, ale i proto, že se pokládá za přímého pokračovatele úsilí přemyslovských králů. Touží poznat zemi, z níž odjel před deseti lety. A o které slyšel v poslední době jen vyprávět. Matčina pohřbu se účastnit nemohl, snad proto jeho první kroky vedou v Čechách k jejímu hrobu ve zbraslavském klášteře. 30. října 1333 Karla IV. s velkým dojetím vítá opat Petr Žitavský, k němuž se připojují i zástupci pražských měšťanů a mnozí šlechtici.

Cíl hry

Cílem CETEH je pozvednout zubožené Království české na hlavní sídlo panovníka a co nejvíce rozšířit stávající državy. CETEH sleduje cíle Karel IV., který se snažil dodat zpustošenému království lesk a celosvětový význam, učinit z něj centrum veškeré kultury a vzdělanosti. Pomocí sňatků a diplomatických jednání značně rozšířit a zvelebit říši. Najít kompromis mezi panovnickou mocí a politickými nároky šlechty. Cílem družin je během tábora získat co nejvíce bodů v CETEH a v soutěžích družin. Ty pal vyměnit za území na mapě zemí Koruny české. Vítězem se stane družina, která získá nejvíce bodů a tím největší území. Družiníci získávají body za soutěže jednotlivců, bodování stanů a pochvaly. Ty pak přemění za groše, za které si budou moci nakoupit dárky a sladkosti. Zvítězí Družiník s největším jměním ( počtem bodů).

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos