galerie

Letní zálesácký tábor Nesměň 2003

Termín: 13.7. ? 30.7. 2003

Vydáme se společně do XV. století. Do onoho tajemného století kdy se rozvíjí italská renesance a lidé s úžasem obdivují obrazy Leonarda de Vinci, Donatellovy sochy, do století, kdy pokračuje konflikt mezi Anglií a Francií, kterému říkáme století války. Do století, kdy zanikne pod tlakem Turků Byzantská říše, kdy Turci dobudou Konstantinopol. Do století vynálezu knihtisku a zámořských objevů. Doba, kdy v těžkých ranách umírá středověk a v bolestech se rodí novověk. My však nebudeme cestovat po světě, ale přetrpíme si toto období v husitských Čechách.

Na rozhraní XIV. a XV. století bylo české království jedním z nejmocnějších evropských států. Bohatství církve, vysoké šlechty a německých kupců rostlo z potu a krve poddaného lidu, který stále více upadal do bídy. Tehdy začali reformátoři kárati nádheru a rozmařilost pánů avšak především volali po nápravě církve propadající neřestem a touze po majetku a světské moci.

Úsilí těchto reformátorů vrcholilo dílem mistra Jana Husa. Boj proti feudálnímu útisku mohl vésti Hus jen formou náboženskou. A tak volaje po vítězství boží pravdy, volal tím po spravedlivém společenském řádu. Jan Hus se obrátil k nejširším vrstvám lidu a proto se jeho učení stalo myšlenkovým východiskem nového hnutí - nejmohutnějšího revolučního boje do té doby v světových dějinách nepoznaného.

Husitské hnutí trvalo cca 20 let. Po celou tuto dobu se Čechové bránili celému křesťanskému světu s opodstatněným cílem práva na víru, vlastním sebeurčením a národní identitou. Husitské hnutí, třebaže nedosáhlo všech svých cílů, mělo nesmírný význam jak v naší národní minulosti, tak i v dějinném vývoji lidstva vůbec. Český národ v něm, jako první ze všech evropských národů, vystoupil proti nadvládě římské katolické církve a započal tak její dalekosáhlý rozkol, jenž v 16.století vyvrcholil odštěpením protestanských církví od Říma

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos