galerie

Letní zálesácký tábor Nesměň 2008

| Ke stažení (2) | Text |

My Rudolf II., císař římský a král český dali jsme na vědomí 48 alchymistům, že velké přání a nesplněný sen ráčíme míti. Tito badatelé, mágové a vědci uvolili se zavítati k Nám na Pražský hrad a byli mnou osobně přivítáni 12. dne měsíce července léta páně 2008. Všichni byli hotovi splniti naše přání tj. objeviti kámen mudrců.

Alchymisté byli rozděleni do 4 cechů a ubytováni přímo v podhradí. Zkoumání jejich započalo velmi záhy a jevilo se velmi soustředěným, byli seznámeni s mnoha odvětvími umění a vědění a jejich obzory se značně rozšířily-přispěli do našich sbírek překrásnými variacemi na nám milou Monu Lisu, též po vzoru skvělého Arcimbolda vytvořili několik portrétů, zevrubně prohlédli útroby lidského těla, seznámili se s géniem pana williama shakespeara a sehráli jeho vrcholné kousky pod širým nebem za neutuchajícího deště kterýžto nás celým naším snažením provázel, pokoušeli se pochopit záhadný pohyb planet............zkrátka otevřeli pomyslná vrátka mnohých oblastí vědění a umění.

Milostivě jsme udělili audienci i spřízněným alchymistům z okolí, jež se s námi podělili o svá bádání a byli přítomni stvoření umělé bytosti Sirael. Po 14 dnech usilovného bádání a zkoumání a hledání ingrediencí podařilo se na Pražském hradě za naší vzácné přítomnosti a též milostivé pomoci namíchat Kámen mudrců. Alchymisté byli toho večera propuštěni z Našich služeb a byla jim vyplacena odměna. Museli však ještě vlastním podpisem stvrdit, že nikde nevyzradí jak a z čeho se podařilo tuto vzácnost vyrobit. Jsme si totiž vědomi, že vynálezy tohoto druhu jsou nejen přínosem, ale zároveň velkým pokušením a nebezpečím v rukou nepravých lidí.

Jsme potěšeni skutečností,že snažení Našich věrných nebylo marné, nicméně recept na lektvar jsme My císař milostivě spáliti ráčili.

Nechť naše další kroky slunce provází MY RUDOLF II.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos