galerie

Tábor - Chýnovské jeskyně

Cena:

Cena zahrnuje: vstupy, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program:

7,30 - přistavení autobusu před školu
8,00 - 9,00 přesun do Tábora
9,00 - 10,30 prohlídka města a jeho památek ( Klokoty, náměstí, Kotnov atd.)
11,00 - 11,30 návštěva muzea husitství
12,00 - 12,30 přesun směr Chýnov
13,00 - 14,00 prohlídka jeskyní
14,00 - 15,00 přesun do ČB
15,30 předpokládaná doba návratu

Tábor

jihočeské město tábor je domácí i zahraniční veřejnosti známo především jako místo bezprostředně spjaté s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím. Historie města se však začala psát již ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II., kdy na náhorní plošině nad řekou Lužnicí vzniklo město "Hradiště". V roce 1420 zde husité založili opevněné vojenské ležení. Odtud pod vedením hejtmana Jana Žižky a Prokopa Holého vedli vítězné výpravy. Po porážce husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru Táborských s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor prohlášen za královské město. Původně dřevěná stavení a jednoduché sruby začaly nahrazovat kamenné stavby. Vývoj města však ustrnul po bitvě na Bílé hoře. Nového rozkvětu se Tábor dočkal až ve druhé polovině 18. Století, roku 1750 se stal krajským městem.

Hrad Kotnov

k založení hradu došlo v druhé pol. 13. Stol., první písemná zmínka pochází z roku 1370. Za vlády krále Přemysla Otakara II. Hrad se pyšnil čtyřmi okrouhlými a jednou čtverhrannou věží. Roku 1532 zasáhl hrad požár. V letech 1612 - 1613 byl areál hradu přestavěn na pivovar. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, Bechyňská.

Chýnovské jeskyně

severně od Chýnova, se vypíná Pacova hora, 573 m, tvořená krystalickými dolomitickými vápenci. Útroby hory skrývají jeskynní komplex, objevený v r. 1863. Nedlouho po objevení byl zpřístupněn, roku 1868. Tehdy poprvé vstoupili návštěvníci do podzemních sálů druhé největší vápencové jeskyně v Čechách. V jeskynních prostorách nenajdeme krápníky, ale dolomitický vápenec, který okouzluje barvivostí. Bílé, červené a hnědé vrstvy amfibolitu - tmavé krystalické břidlice. Jezírkem nad ně protéká podzemní potůček.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos