galerie

Praha - ZOO - Trojský zámek - Technické muzeum

Cena: od 510,- Kč

Cena zahrnuje: vstup, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: návštěva ZOO, parníčkem do Tróji, prohlídka zámku a technického muzea

Časový plán:

7,30 - přistavení autobusu ke škole
8,00 - 10,30 přesun do Prahy
11,00 - 12,00 návštěva ZOO
12,00 - 13,00 projížďka parníčkem, prohlídka Trojského zámku
13,00 - 14,00 prohlídka technického muzea
14,00 - 16,00 přesun do ČB
16,00 - 16,30 předpokládaný příjezd do ČB

Praha

Je naší slohovou stavební učebnicí, zapsaná do seznamu kulturního dědictví světa UNESCO. Hlavní město České republiky, sídlo prezidenta, českých ústředních orgánů, vysokých škol, vědeckých a kulturních organizací. Především Praha patří mezi ráje památek, nesčetným výběrem galerií, divadel, muzeí, výstav, muzikálů atd. Podle Karla Hašlera "všech Čechů ráj"

ZOO

Žádné video,film nenahradí dojmy z pozorování živých zvířat, cestu můžeme spojit s jízdou parníkem od Palackého mostu do Tróji, kde můžeme navštívit Trójský zámek z 17.stol., jeho bohatou vnitřní výzdobu s antickými i křesťanskými motivy. Součástí zámku je zahrada spojená se zámeckým barokním schodištěm.Na oddělené části zámeckého parku byla ve třicátých letech 20.stol. vybudována Zoologická zahrada, dnes chová celkem 350 druhů, což je asi 2000 zvířat, z nich patří 91 druhů k ohroženým vyhubením, př. Kůň Převalský, na ploše 40 ha navštívíte všechny světadíly a nejrůznější prostředí od horských svahů po stepi.

Technické muzeum

Návštěva technického muzea, založeno v roce 1908 a dokončeno roku 1942. M. Babuška provedl celkový návrh. Hlavní úlohou NTM je celková dokumentace vývoje techniky a věd na území ČR i v zahraničí. Najdeme zde stálou expozici Metalurgie, Rudný a uhelný důl, Dopravní halu, Měření času, Interkameru, Akustiku, Astronomii, Telekomunikaci.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos