galerie

Praha - Pražský hrad - Vyšehrad

Cena: od 455,- Kč

Cena zahrnuje: vstupy, dopravy, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: prohlídka Pražského hradu a Vyšehradu

Časový plán:

7,30 - přistavení autobusu ke škole
8,00 - 10,30 přesunutí do Prahy
10,30 - 11,30 prohlídka Pražského hradu
11,30 - 13,00 návštěva Vyšehradu
13,00 - 15,00 přesun do ČB
15,00 - 15,30 předpokládaný návrat do ČB

Praha

Je naší slohovou stavební učebnicí, zapsaná do seznamu kulturního dědictví světa UNESCO. Hlavní město České republiky, sídlo prezidenta, českých ústředních orgánů, vysokých škol, vědeckých a kulturních organizací. Především Praha patří mezi ráje památek, nesčetným výběrem galerií, divadel, muzeí, výstav, muzikálů atd. Podle Karla Hašlera "všech Čechů ráj"

Pražský hrad

Sídlo českých panovníků na ostrožně nad Vltavou vzniklo pravděpodobně již v 9.stol. jeho plocha se v průběhu staletí rozšiřovala až do dnešní podoby, od 9. Století se stal sídlem českých knížat a králů. Od roku 1918 sídlo prezidentů.

Do hradu vejdeme hlavní branou z Hradčanského náměstí, hrad má tři nádvoří, v posledním nádvoří nalezneme katedrálu sv. Víta, byl založen v roce 1344, kdy bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Zakladatelem je Karel IV., korunovační klenoty. Na staré části hradu najdeme Vladislavský sál, který byl vybudován Vladislavem Jagelonským v 15.stol. Dále zde najdeme baziliku Sv. Jiří z 12.stol., v jeho prostorách se nacházejí sbírky Národní galerie a hrobka Přemyslovců. Další zajímavostí je Zlatá ulička z 16.stol., vznikla vybudováním drobných domků hradních střelců, vestavěných do hradební zdi. Od hradu můžeme jít Královskou cestou k směrem na Staroměstské nám., příkopy a Václavské náměstí.

Vyšehrad

Prohlídka Vyšehradu. Areál Vyšehradu byl již osídlen v pravěku, v 10. Stol. Tu byla knížecí mincovna a v roce 1070 zde byla založena kapitula u kostela sv. Petra. Karel IV. Nechal celý Vyšehrad opevnit V 17.stol. byla na Vyšehradě vybudována nová barokní pevnost, která existovala až do r. 1911. Vyšehrad se stal symbolem českých tradic, a proto zde vzniklo Národní pohřebiště. Dále naše putování vede na TELEVIZNÍ VYSÍLAČ, konstrukčním řešení je dílem ing. arch. V. Aulického, Dr. Ing. J. Kozáka Csc., a Ing. A. Béma výška věže 216 m nad terénem, do 134 m dosahují tři kruhové tubusy, hlavní má průměr 6.4 m, další 4.8 m, viditelnost z vyhlídkové kabiny až 100 km, celková hmotnost věže je 11 800 tun, rychlovýtahy jezdí rychlostí 4m/s, výstavba probíhala v letech 1985 - 1992

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos