galerie

Karlštejn

Cena: od 480, - Kč při minimálně 40 platících dětech

Cena zahrnuje: vstup, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: prohlídka hradu Karlštejn + Koněpruských jeskyň

Obměna: Wax Muzeum v Karlštejně - 40, - Kč

Doprava: hromadná - autobus odjezd a návrat ke škole

Časový plán:

7.30 - přistavení autobusu ke škole
8.00 - 10.45 přejezd k hradu Karlštejn
10.45 - 11.15 procházka od parkoviště k hradu
11.15 - 12.15 prohlídka hradu
12.15 - 12.35 pěšky zpět na parkoviště
12.35 - 13.00 přesun směr Koněpruské jeskyně
13.00 - 14.00 prohlídka Koněpruských jeskyní
14.00 - 16.45 odjezd směr České Budějovice
17.00 předpokládaný příjezd ke škole

Karlštejn

Zaujal mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Od počátku byl určen jako místo pro uložení královských pokladů, sbírek relikvií a říšských korunovačních klenotů, které získal zakladatel Karel IV. Stavba hradu byla zahájená v roce 1348. Karel IV. dohlížel na dostavbu a především výzdobu hradu. Architektonická posloupnost stavby vrcholila ve Velké věži a v prostoru kaple sv. Kříže, kde byly uloženy svátosti a od husitských válek české korunovační klenoty a archív český. Kaple sv. Kříže, byla vyzdobena 130 deskovými obrazy z dílny Mistra Theodorika. Strop kaple pokrývala zlacená výzdoba se skleněnými čočkami v podobě hvězdného nebe, stěny byly zdobeny leštěnými polodrahokamy, sestavenými do tvaru kříže. Na konci 19.stol. byla provedena romantická přestavba, vedená architektem J. Mockerem, která dala Karlštejnu dnešní vzhled. Zpřístupněné interiéry Císařského paláce přibližují dnes soukromé i reprezentační sály s částečně dochovaným zařízením ze 14.stol. Mariánská věž představuje v Klenotnici nejcennější předměty z karlštejnských sbírek.

Koněpruské jeskyně

Jeskyně byly objeveny v roce 1950. Jeskynní systém o celkové délce přibližně 2 km je vyvinut ve třech výškových úrovních. horního a středního patra, velkými dómy zvanými Předsíň, Proškův, Pustý, Petrův, Vysoká kaple a Marešova síň, Jeskyně jsou jedinečné svou opálonosnou výzdobou i nálezy dokládajícími vývoj přírody v posledním 1,5 miliónu let. Jeskyně mají bohatou krápníkovou výzdobu, unikátní jsou koněpruské růže. V hlíně se také našly tisíce kostí pravěkých savců i pozůstatky pravěkých lidí. Za zmínku stojí i objevené pozůstatky penězokazecké dílny z 15. stol.

Wax muzeum

Uvidíte zde expozici starých řemesel, ale i významných osobností českých a světových dějin

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos