galerie

Husitské dny v Táboře

Cena: od 265,- Kč při minimálně 40 platících dětech, dozor 1 osoba na 10 dětí zdarma

Cena zahrnuje: vstupy, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: návštěva husitského programu v Housově mlýně, Klokoty - poutní kostel, středověké podzemí

Časový plán:

7,30 - přistavení autobusu před školu
8,00 - 9,00 přesun směr Tábor
9,00 - 11,00 prohlídka města + poutní kostel Klokoty
11,00 - 12,30 program v Housově mlýně
13,00 - 13,40 prohlídka středověkého podzemí
14,00 - 15,00 přesun směr ČB
15,00 - 15,30 přepokládaná doba příjezdu do ČB

Husitské dny v Táboře aneb co vás čeká ve městě husitů

Divadelní představení ze života Mistra Jana Husa, setkání s husitským hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova, středověké soutěže a hry (střelba z praků, kuší a luku), ukázky řemeslné výroby, výstřel z obléhacího stroje, ukázky husitské výstroje a zbraní, prodej suvenýrů a upomínkových předmětů, na závěr se stanete účastníky bitvy mezi husity a jejich obléhateli, žáci pozorní v hodinách dějepisu mohou získat zajímavé ceny v soutěži s tématikou husitství, po celou dobu akce je otevřena středověká krčma.

Představení se odehrává na přírodní scéně pod hradbami města v historickém areálu Housova mlýna. Jeho první část je koncipována jako divadelní představení o životě Mistra Jana Husa, ve druhé části budou následovat zábavné ukázky ze středověkého života, hry a soutěže, ve kterých si děti mohou prakticky a přitažlivou formou ověřit vědomosti získané při výuce dějepisu. V případě nepříznivého počasí proběhne představené v omezeném rozsahu v budově Housova mlýna.

Poutní kostel Klokoty

Byl založen kolem roku 1700 v místě bývalého gotického kostelíka a za přispění bohatých mecenášů z významných šlechtických rodů i z řad táborských obchodníků budován bezmála 30 let. Samotný kostel, jehož projekt si vzal za vzor patrně dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby, Jana Santiniho, se podařilo dokončit již v roce 1714. Postupně ke kostelu přibyly ještě ambity a kaple, až vznikl neobyčejně působivý stavební soubor s půdorysem přibližně ve tvaru dvojitého kříže.

Jedna z nejcennějších kulturních památek v regionu tak právem snese srovnání s největšími skvosty architektury evropského baroka.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos