galerie

Hornické muzeum Příbram na Březových horách - Svatá hora

Cena: od 285,- Kč

Cena zahrnuje: vstup, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: Hornické muzeum Příbram: areál dolu Anna, jízda vláčkem, vodní štola, parní stroj Svatá Hora: posvátný dub, mariánský kostel

Doprava: hromadná - autobus odjezd a návrat ke škole

Časový plán:

7.30 přistavení autobusu ke škole
8.00 - 10.00 přejezd do Hornického muzea Příbram
10.00 - 12.00 prohlídka Hornického muzea, areálu dolu Anna, vodní štoly, parního stroje
12.00 - 13.00 přejezd na Svatou Horu, prohlídka Svaté Hory
13.00 - 15.00 odjezd směr České Budějovice
15.00 předpokládaný příjezd ke škole

Příbram

patří k historickým královským horním městům. Rozkládá se na úpatí Brd 60 km jihozápadně od Prahy. Nejstarší písemní doklad o Příbrami pochází z r. 1216, kdy ji koupil pražský biskup Ondřej. V době panování českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. dal v srdci svého církevního panství tehdejší majitel arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit na místě původní dřevěné tvrze kamenný hrádek, jádro dnešního příbramského Zámečku-Ernestina. K nejstarším budovám vedle Zámečku - Ernestina se řadí i nedaleký původně gotický kostel sv. Jakuba se základy z 13. stol., po dalších mnohých přestavbách dominanta Náměstí T. G. Masaryka.

Hornické muzeum Příbram na Březových horách

obr

Je největším hornickým muzeem v České republice. Muzeum je situováno v areálu historické Ševčinské chatky, zaražené roku 1813 na místě středověkého dolu ze 16. století, a dále v původních báňských budovách dolu Vojtěch, založeného roku 1779, a dolu Anna, který vznikl v roce 1789. Svými expozicemi vybudovanými v originálních hornických provozních a správních objektech přibližuje muzeum návštěvníkům bohatou minulost regionu.

Vstupní objekt č. 1 nabízí expozici s názvem ,,Tradiční řemesla a průmysl na Příbramsku" a dále stálou výstavu ,,Hornické a hutnické stavby Příbramska na historických fotografiích". Návštěvník se zde může seznámit s hospodářsko-společenským a kulturním vývojem od středověku do 20. stol, ovlivněným dominantní hornicko - hutnickou pracovní činností na jedné straně s tradičními řemesly (voskařstvím, řezbářstvím, betlémářstvím, rozárnictvím, prstýnkářstvím atd.) i drobným průmyslem (výrobou poutního zboží apod.) na straně druhé.

Svatá hora

Dnes si nikdo nedokáže představit město Příbram a nevidět nad ním siluetu mariánského místa Svaté Hory. Bdí nad městem jako ochranný hrad, obehnaný čtvercem ambitů s deseti věžemi, velkou hlavní bránou - bránou - Pražskou - a bránou Březnickou a potom samotnou bohatě zdobenou basilikou, nad kterou je věž další a uvnitř poklad nad jiné vzácný : milostná soška P. Marie Svatohorské na stříbrném oltáři.

Své dějiny má svatohorská svatyně i vše, co k ní stavebně náleží, své dějiny i mnohá putování má i milostná soška P. Marie a stejně tak i strážci poutního místa. V tom smyslu nás vítá i nápis na Svatohorském dubu:

25 m čním k nebi modrému
516 cm silný jsem ve svém objemu
od dob Karla, Otce vlasti,
nesu české země radosti i strasti.

Statisíce, ba milióny poutníků uvítala zdejší mariánské svatyně, mnozí přišli s prosbou, díkem, chválou, smutkem i radostí a prosili o další pomoc a požehnání. Svatá Hora chová ve svých zdech mnoho umělecky cenných památek z oboru stavitelského, sochařského, malířského i uměleckých řemesel.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos