galerie

Dny evropského dědictví 14.9.2019

Předprodej vstupenek bude zahájen 19. 8. 2019.

České Budějovice na prahu třicetileté války aneb co tu zanechala renesance

Renesance v Českých Budějovicích

Nový výtvarný projev - renesance - byl těsně spjat s novým názorem na život a svět. Humanismus (humanus - lidský) v protikladu k názoru církevnímu zdůrazňoval význam pozemského, nikoli posmrtného života. Proti středověkému umrtvování hříšného těla vyzvedával krásu a bohatství života. Vzory k tomu nalézal v antice. Je to doba ohromného uvolnění lidských tvůrčích sil i doba objevů, které stavěly na hlavu dosavadní téměř posvátné pravdy.
Pokud se týká výtvarného umění, přicházeli v této době spíše cizí umělci sem. To platí o Vincenci Vogarelovi, který stavěl mimo jiné i v Českých Budějovicích. Geniem nebyl, ale Černou věží si v našem městě postavil nehynoucí pomník. Z malířů nad průměr vynikl Bartoloměj Jelínek, zakladatel rožmberské malířské školy. V roce 1585 o něm Václav Březan psal jako o "...malířovi obytném v Budějovicích". Rytec a kreslíř Jan Willenberger zahrnul do své řady pohledů měst a hradů kresbu z roku 1602 zachycující pohled na naše město. Díky jemu známe podobu města před požárem, který jej postihl o necelých 40 let později.
Kromě svých drobných radostí a starostí prožívaly Budějovice i události celostátního významu. Velkou událostí pro naše město byla vždy návštěva panovníka. Ferdinand I. ve městě pobýval několikrát. Přímo monumentální uvítání očekávalo 1. září 1562 Ferdinandova syna Maxmiliána II., když se tehdy ubíral s manželkou a doprovodem z Lince ke korunovaci do Prahy. České Budějovice také uvítaly i Maxmiliánova syna a nástupce Rudolfa II. V roce 1576 si prohlédl téměř dostavěnou Černou věž. Při své druhé návštěvě udělil privilegia zdejším střelcům (1578).
České Budějovice na počátku 17. století představovaly velké a zámožné město. Sláva stříbrných dolů už sice téměř pohasla, město však mělo dostatek jiných příjmů. Patřilo mezi ně rybniční hospodaření, které se úspěšně rozšiřovalo. V letech 1548 - 1552 byl vybudován rybník u Českého Vrbného, další přibyl v letech 1579 - 1580 u Haklových Dvorů.

Převzato z knihy Město pod Černou věží s laskavým svolením autora PhDr. Jiřího Chvojky.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos