galerie

Den evropského dědictví 9.9.2017

České Budějovice za panování Marie Terezie, aneb všechny krásy baroka

Baroko se vyvinulo z renesance na konci 16. stol. Zprvu se nový styl ani nenazýval barokem. Označení BAROKO pro nový hravý, okázalý, dynamický a emociální styl, už jako architektonický sloh, se objevilo v 18. stol. Vycházelo z francouzského slova baroque, které znamenalo něco nepravidelného a používalo se v klenotnictví pro podlouhlé, stočené a elipsovité perly (perlesbaroques). Pro baroko jsou typické vykroužené konkávní a konvexní tvary a hmoty.

Marie Terezie byla vysoká plavovlasá žena, která podle řady svědectví vynikala půvabem. Byla ženou velmi energickou, rozhodnou a odvážnou, i když z některých materiálů vyplývá, že současně byla konzervativní. Nechala budovat silnice, poštovní spojení, zavedla jednotnou soustavu měr a vah. Reformovala soudní a berní sektor. Berními institucemi zdanila šlechtickou půdu. Církevní reformu a zrušení některých klášterů provedl až Josef II. (zrovna u nás to byl určitý přínos, zřídil zde biskupství a kostel sv. Mikuláše barokně přestavěný po roce 1641. Byl povýšen na katedrálu).Za Marie Terezie se začala od roku 1753 vyměřovat císařská silnice z Lince přes Budějovice do Prahy. V roce 1751 byly Čechy územně rozděleny na 16 krajů. Budějovice se staly krajským městem. Nevolnictví bylo zrušeno roku 1781 (již za Josefa II.). Zemřela na konci roku 1780, ale jistě měla na zrušení podíl. V našem městě se zastavila se svým chotěm Františkem Lotrinským ve dnech 17. až 18. června 1743 v souvislosti s korunovací v Praze.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos