galerie

Podmínky účasti na jarmarcích při historických slavnostech

Co nabízí agentura:

 • garanci předem objednaného místa
 • seriózní a slušné jednání
 • místo na zaparkování osobního auta
 • bezplatný vstup návštěvníků na akci
 • doprovodný program
 • stylový ráz jarmarku

Požadavky agentury na prodejce a řemeslníky:

 • vlastní dobový stánek
 • dobový kostým (středověk) pro všechny prodávající
 • stylový sortiment nabízeného zboží
 • účast po celou dobu konání akce

Způsob přihlášení na akci:

 • Na webových stránkách agentury www.kultur-kontakt.cz je umístěné virtuální tržiště s požadavky na druh jednotlivých řemeslníků a prodejců. Zde se prosím podívejte zda váš prodávaný sortiment odpovídá požadavkům pořadatele a zda místo již není obsazené jiným prodejcem.
 • Poté vyplňte registrační formulář, jehož součástí je i 1-2 fotografie vašeho sortimentu a stánku. Podmínkou registrace je udělení souhlasu s GDPR. Poté Vás zařadíme do naší stálé databáze a přidělíme Vám registrační číslo. Registrace je bezplatná. Pro příští přihlášení na jakékoliv akce Agentury Kultur-Kontakt nebude již třeba zasílat přihlášku s veškerými přílohami, ale bude stačit přihlásit se pouze pod svým registračním číslem. Při každém přihlášení na jednotlivé jarmarky je nutné dát souhlas/nesouhlas se zveřejněním Vašich webových stránek.
 • Přihláška je přijata pokud od nás obdržíte písemné (e.mailem, poštou) potvrzení účasti.
 • Přihláška musí být doručena do agentury minimálně měsíc před termínem akce
 • Platba za prodejní plochu musí být uhrazena nejpozději do 14 po doručení přihlášky. Platby v hotovosti v den konání akce nejsou možné. Vratná kauce ve výši 500,- Kč musí být uhrazena spolu s registračním poplatkem. Kauce platí na všechny akce agentury v roce 2019. V případě bezproblémové účasti na předem nahlášených akcích Vám na té poslední bude kauce vrácena.
 • V případě jakéhokoliv dotazu prosím využívejte email kancelar2@kultur-kontakt.cz

Poplatky:

 • Výrobci a řemeslníci (nutno doložit např. živnostenským listem) 50,- Kč/m2/den
 • Prodejci 70,- Kč/m2/den
 • Občerstvení ( medovina, trdelník, historická kuchyně aj. ) 100,- Kč/m2/den
 • Jednorázová vratná kauce na 1 stánek 500,- Kč
 • Možno platit složenkou či převodem z účtu na Č. účtu: 2701538558/2010, jako variabilní symbol uveďte, prosím, námi přidělené registrační číslo. Placený prostor se počítá nejen za stánek, ale i za plochu pro stolečky, slunečníky, stojánky aj. předměty umístěné v okolí stánku. Mezi jednotlivými stánky není ponechána ulička na průchod návštěvníků.

Ostatní ujednání:

 • V případě neúčasti na slavnostech již uhrazené registrační poplatky a kauci agentura nevrací.
 • Agentura Kultur-Kontakt si vyhrazuje právo v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek vyřadit z lidového jarmarku zboží, výrobce a prodejce, který tyto podmínky nesplňuje. V tomto případě není nárok na vrácení kauce.
 • Prostor pro umístění stánků Vám určí pracovník agentury přímo na místě v den konání akce. Každý řádně přihlášený výrobce či prodejce má prodejní místo zajištěné.
Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos