galerie

Tábor, Kozí Hrádek - Husitství

Cena:

Cena zahrnuje: vstupy, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program:

8,00 - 9,00 přesun do Tábora
9,00 - 10,00 prohlídka města a jeho památek ( Klokoty, náměstí, pivovar, )
10,00 - 10,20 návštěva muzea husitství
10,30 - 10,50 návštěva táborského podzemí
11,00 - 11,30 prohlídka hradu Kotnova s průvodcem ( život a práce středověké společnosti )
11,30 - 11,50 výstup na věž
12,00 - 12,30 pauza na oběd
12,30 - 13,00 přesun na Kozí Hrádek ( místo kázání Mistra Jana Husa )
13,00 - 13,30 prohlídka zříceniny hradu ( bez průvodce s texty )
14,00 - 15,00 přesun do ČB

Tábor

Jihočeské město tábor je domácí i zahraniční veřejnosti známo především jako místo bezprostředně spjaté s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím. Historie města se však začala psát již ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II., kdy na náhorní plošině nad řekou Lužnicí vzniklo město "Hradiště". V roce 1420 zde husité založili opevněné vojenské ležení. Odtud pod vedením hejtmana Jana Žižky a Prokopa Holého vedli vítězné výpravy. Po porážce husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru Táborských s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor prohlášen za královské město. Původně dřevěná stavení a jednoduché sruby začaly nahrazovat kamenné stavby. Vývoj města však ustrnul po bitvě na Bílé hoře. Nového rozkvětu se Tábor dočkal až ve druhé polovině 18.století, roku 1750 se stal krajským městem.

Táborské podzemí

Komplex podzemních prostor a chodeb, vyhledávána táborská rarita. Vzniklo v 15.stol. hloubením sklepů, nazývaných lochy. Sklepy byly dále propojeny a vytvořily podzemní labyrint. Klesaly až 16 m pod dnešní úroveň terénu. Obyvatelé je využívaly jako bezpečný úkryt. Podzemní prostory jsou dlouhé 650 m.

Kozí hrádek

První zmínka 1377, uprostřed stávala velká obytná věž, kolem ní dřevěné hrazení s příkopem a valy. V letech 1413 - 1414 zde pobýval mistr Jan Hus u Ctibora a Jana z Kozího. Napsal zde některá svá díla a kázal okolí. Hrádek zpustl po požáru v pol. 15. stol.

Hrad Kotnov

Viditelná věž Kotnov, nazývaná podle bájného zakladatele hradu. K založení hradu došlo v druhé pol. 13. Stol. , první písemná zmínka pochází z roku 1370. Za vlády krále Přemysla Otakara II. Hrad se pyšnil čtyřmi okrouhlými a jednou čtverhrannou věží. Roku 1532 zasáhl hrad požár. Vletech 1612 - 1613 byl areál hradu přestaven na pivovar. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, Bechyňská.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos