galerie

Rábí - Sušice

Cena: od 310,- Kč při minimálně 40 platících dětech, dozor 1 osoba na 15 dětí zdarma

Cena zahrnuje: dopravu, vstupy, průvodce, pojištění

Program: zřícenina gotického hradu Rabí, Sušice - muzeum Šumavy, řeka Vydra

Doprava: hromadná - autobus odjezd a návrat ke škole

Časový plán akce:

7,30 - přistavení autobusu před školu
8,00 - 9,30 přesun směr Rabí
9,30 - 10,30 prohlídka zříceniny s průvodcem
10,30 - 11,00 přesun směr Sušice
11,00 - 11,30 návštěva muzea Šumavy ( expozice - sirkařství, sklářství, historie regionu, Karel Klostermann, výstava prací žáků ZŠ )
11,30 - 12,30 prohlídka města ( pauza na oběd )
12,30 - 12,45 přesun směr Čeňkova Pila
12,45 - 13,15 procházka v okolí Vydry
13,30 - 15,00 přesun směr České Budějovice
15,00 - 15,30 předpokládaný návrat

Rabí

Když přišel Jan Žižka roku 1421 při obléhání Rabí úlomkem střely o druhé oko, měl hrad za sebou více jak staletou historii. Nejstarší částí hradu z doby po roce 1300 je mohutná obytná hranolová věž, ke které přibyly na přelomu 14.a 15.století další obytné i hospodářské budovy. Zesílen byl také původní fortifikační systém, který povýšil Rabí na jeden z nejpevnějších hradů v Čechách. Přesto ho však husité roku 1420 a znovu 1421 dobyli. Majiteli hradu byli do roku 1549, kdy jej prodali, páni z Rýzmburka. Po nich se vystřídali další držitelé, avšak hrad je postupně uváděn jako pustý. Ke zkáze přispělo i pustošivé tažení vojska generála Mansfelda za třicetileté války.

K jeho zkáze přispěli poté i místní obyvatelé, kteří na hradě nacházeli zdroj stavebního materiálu. V roce 1708 koupil Rabí pasovský arcibiskup Jan Filip z Lamberka. Lamberkové, kteří na hradě již nesídlili, se pokusili zabránit dalšímu zániku hradu, nechali jej uzavřít branou roku 1834 a nově zřídili kostel N.Trojice. Větší zabezpečovací práce však realizoval až spolek pro záchranu uměleckých, historických a přírodních památek, kterému Lambrkové v roce 1920 hrad darovali, a poté státní instituce po druhé světové válce.

Sušice

Původní osada při rýžovištích zlata byla v roce 1273 povýšena na královské město. Poloha ne jedné z větví Zlaté stezky přinášela obyvatelům řadu výhod, obchod se čile rozvíjel - až do třicetileté války. Historickou část zdobí měšťanské domy z období gotiky a renesance, které odolaly častým požárům. K nejhezčím patří Voprchovský dům - dnes zde je muzeum. Renesanční radnice, zachovali se i části opevnění včetně bašty nad potokem Roušarkou a zbytek Klášterní brány u mostu přes Otavu.

Významnou dominantou celé oblasti je vrch Svatobor (845), vyrůstající prakticky z okraje města. Na vrchu stojí turistická chata s rozhlednou (31) a 75 m vysoká retranslační věž. Vzhůru (ze západního města) vede silnice.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos