galerie

Jindřichův Hradec - Stráž nad Nežárkou

Cena:

Cena zahrnuje: vstupy, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: okresní muzeum - expozice Emy Destinnové, exkurze do Ateliéru Tapisérií nebo státní hrad a zámek, prohlídka města Stráž nad Nežárkou + exkurze do výrobny dřevěných hraček

Časový plán:

7,30 - přistavení autobusu před školu
7,45 - 9,00 přesun do Stráže nad Nežárkou
9,00 - 10,00 prohlídka výrobny dřevěných hraček s návštěvou podnikové prodejny
10,00 - 11,00 přesun do Jindřichova Hradce
11,15 - 12,15 prohlídka muzea - expozice Emy Destinnové
12,30 - 13,30 prohlídka zámku nebo exkurze do restaurátorské dílny tapisérií
13,30 - 15,00 přesun zpět do ČB
15,00 předpokládaný příjezd do ČB

Jindřichův Hradec

Vznik města je svázán s existencí hradu, zmiňovaného v písemné zprávě z roku 1220, stojícího ovšem na místě původního slovanského hradiště již z 10. století. V polovině 17. století byl J. Hradec po Praze druhým největším městem v Čechách. Z té doby pochází většina měšťanských domů, dodnes zachovaných v historickém centru. Z církevních památek gotický chrám Nanebevzetí P. Marie. J. Hradec je dnes proslulým výrobou unikátních tapisérií

Okresní museum

Založené v roce 1882, od roku 1927 v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Z bohatých sbírek muzea vynikají Frýzovy jesličky, největší lidový mechanický Betlém na světě, ojedinělá kolekce převážně gotických plastik i unikátní soubor malovaných ostrostřeleckých terčů a terčových zbraní. Síň Emy Destinnové představuje světoznámou operní pěvkyni, bohatým tradicím písemnictví a knihtisku je věnována expozice knižní kultury. Najdeme zde bohatou muzejní knihovnu s více než 20 000 svazky.

Ateliér Tapisérií

Gobelínové dílny, založeny 1910 textilní výtvarnicí M. Teinitzerovou, tkaní tapisérií, příprava kartónů, modelace, rozvrh malířských kompozic, tkaní z přírodních materiálů, technikou útkového rysu, nesériové unikátní koberce, historické oděvy, toto všechno je hlavním pracovním zaměřením Ateliérů.

Státní hrad a zámek

Rozkládá se na 3 ha a svou rozlohou se řadí na třetí místo v ČR., obsahuje kolem 320 místností, ke vstupu používá zpráva hradu a zámku více než 500 klíčů. V interiérech je uloženo na 10 000 uměleckých předmětů a stejný počet knih.

Prohlídkový okruh Adamova stavení - obsahuje renesanční prostory, Zelené pokoje, nástěnné malby, kazetové stropy ze 16. stol., krby, cenné obrazy.

Stráž nad Nežárkou

Město s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla a s barokním zámkem, vzniklým ze středověkého hradu Vítkovců. Zámek vlastnila v letech 1914 - 1930 světoznámá operní pěvkyně Ema Destinnová.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos