galerie

Bechyně - Dobronice

Cena: od 320,- Kč

Cena zahrnuje: vstup, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: prohlídka zámku Bechyně, muzea hasičství a zříceniny hradu Dobronice

Časový plán:

7,30 - přistavení autobusu ke škole
8,00 - 10,30 přesun do Bechyně
10,30 - 12,30 prohlídka zámku Bechyně a Muzea hasičství
12,30 - 13,30 přesun směr Dobronice - zřícenina hradu
13,30 - 14,30 přesun do ČB
14,30 - 15,00 předpokládaný příjezd do ČB

Zámek Bechyně

Gotický hrad, postavený k upevnění královské moci po roce 1268 za Přemysla Otakara II., se stal základem stavby dnešního zámku v Bechyni. Vystřídalo se hodně majitelů - např. Jaroslav a Zdeslav ze Štenberka, po nich Švamberkové a r. 1569 ji koupil Petr Vok z Rožmberka. Své sídlo nechal nákladně přestavět a upravit v renesančním duchu. Při přestavbě byla vnější průčelí opatřena sgrafitovou výzdobou, fasády nádvoří dostaly nástěnné iluzivní malby. Z pozdně gotických úprav hradu se dochoval unikátní sál sklenutý na střední sloup v podobě kmene stromu se žebry napodobujícími suché sukovité větve. K reprezentativním renesančním interiérům patřila ,,Svatební síň" Petra Voka z Rožmberka s bohatou nástěnnou malířskou výzdobou znázorňující úředníky soudního dvora a ctnosti a neřesti v okenních výklencích. Renesanční je také zbrojnice s dřevěným kazetovým stropem nebo soudní síň se štukovou výzdobou patrně od Antonia Melaniho. Nákladný život Petra Voka vedl k postupnému zadlužení a po smrti Viléma z Rožmberka i prodeji Bechyně. Potřetí se sem vrátili Štenberkové, kteří drželi Bechyni do r. 1761. Sňatkem Marie Terezie s Janem Leopoldem Paarem přešlo panství do vlastnictví Paarů. Ti zrealizovali v areálu zámku četné úpravy (zbořena jižní část původního hradu, v předzámčí postavena jízdárna, v okolí upraven přírodně krajinářský park s pavilónem Ptáčnice a grottou), které mu daly dnešní podobu. Po válce Paarům konfiskovaný zámek sloužil jako vzdělávací a rekreační zařízení ČSAV, v předzámčí byly vybudovány prostory Muzea keramiky. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví.

Dobronice

Zřícenina hradu - Hrad založen Vítkovci koncem 12. století. V roce 1691 majetkem jezuitské koleje na Starém Městě pražském. Po zrušení řádu hrad zpustl.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos