galerie

Červená Lhota - provaznické muzeum Deštná

Cena: od 270,- Kč

Cena zahrnuje: vstupy, dopravu, průvodce, pojištění, vstupy vedení

Program: prohlídka zámku Červená Lhota a provaznického muzea v Deštné

Časový plán:

7,30 - přistavení autobusu před školu
8,00 - 9,00 přesun na Červenou Lhotu přes Jindřichův Hradec
9,00 - 10,00 prohlídka zámku Červená Lhota
10,00 - 11,00 osobní volno - prohlídka okolí zámku
11,15 - 11,30 přesun do provaznického muzea v Deštné
11,30 - 12,30 prohlídka muzea
12,30 - 13,30 přesun zpět do ČB
13,30 - 14,00 předpokládaný příjezd do ČB

Červená Lhota

obr

Turisticky atraktivní zámek, nazvaný podle barvy fasády, stojí na ostrově uprostřed umělého jezera. Úpravy provedené v novogotickém slohu byly ještě na počátku 20. století odstraněny, interiéry s cennými uměleckými sbírkami a nábytkem se dochovaly do dnešní doby.

Na místě dnešního zámku stávala v minulosti středověká tvrz. Ta za husitských válek utrpěla značné újmy. V r. 1530 panství získali Kábové z Rybňan.Ti pak tvrz přestavěli. V této době se o místě hovoří jako o Nové Lhotě. Teprve od počátku 17. století se používá název Červená Lhota. Roku 1641 ji zakoupil Vilém Slatava. Z dalších držitelů byl zajímavou osobností baron Ignác Stillfried, pocházející se Slezska.

Zámek, zbudovaný na sklaním útesu uprostřed vodní hladiny, spojuje od průčelí věže k hrázi kamenný most. Vlastní stavba je čtyřkřídlá a jednopatrová. V klenbě průjezdu se dochovala renesanční dekorativní nástěnná malba. Červená Lhota je jedním z našich nejpůvabnějších objektů. Leží v kouzelném přírodním prostředí. Svou kuriózní polohou připomínala již v 19. století některým návštěvníkům známější císařský zámek Laxenburg u Vídně.

Deštná

Provaznické muzeum - dlouholetá tradice provaznictví v Deštné se datuje od 70. let 18. století, kdy přišel do městečka rod Kliků. Poslední provazník z tohoto rodu Karel Klik zřídil v bývalé dílně svého domu provaznické muzeum, jediné tohoto typu v Čechách. Provaznická výroba pokračuje ve výrobním družstvu Delana. Provaznické muzeum v Deštné bylo založeno v roce 1998 v bývalé provaznické dílně rodiny Kliků v Deštné, ve které se toto provaznické řemeslo dědilo takřka 250 roků. Je to zatím jediné provaznické muzeum u nás a předvádí se zde výroba provazů jak v minulosti, tak i v nynější době, ruční předení pramenů ze lnu, tradiční tkání popruhů a také část soukenického a tkalcovského řemesla. Návštěvníci se seznámí s provaznickou historií a s nářadím na výrobu provazů, rohožek a sítí, které se používalo před 200 roky.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos